,,Wprowadzenie nowatorskich usług opiekuńczo-asystenckich poprawiających relacje oraz więzi  niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych wsparcia rodziny, bliskich osób oraz akceptacji społeczeństwa’’.  Okres realizacji 01.06.2017 – 30.11.2017