„Opieka nad pacjentem w środowisku domowym”.

Remed Renata Bienias w partnerstwie z N.ZOZ VIT-MED. Witold Madej realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn.
„Opieka nad pacjentem w środowisku domowym”.

Numer projektu: RPOP.08.01.00-16-0008/20.

Celem projektu jest wsparcie działalności miejsc opieki medycznej w tym długoterminowej opieki domowej.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 203 916,81 pln.