„W kierunku zdrowia”.

Fundacja PROMENADA z siedzibą w Opolu 45-752 ul. Dworska 2b/8 w partnerstwie z REMED Renata Bienias z siedzibą w Oleśnie 46-300 ul. Małe Przedmieście 14 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „W kierunku zdrowia”, numer projektu: RPOP.08.01.00-16-0045/20

Celem projektu jest profesjonalne świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, umożliwiających im pozostanie w społeczności lokalnej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.10 .2021 do 30.09.2022 roku.

Dofinansowanie proejktu z UE: 396 191,25 PLN.