„Rozwój kompleksowych usług zdrowotnych na terenie powiatu oleskiego oraz miasta Kluczbork, etap III”, projekt nr: RPOP.08.01.00-16-0028/21,

Celem projektu jest zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie woj. opolskiego.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 454 993,87 PLN