„Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym osób starszych i opiekunów faktycznych”, nr: RPOP.08.01.00-16-0031/21, realizowany w okresie 01.06.2022-31.05.2023 przez Fundacja PROMENADA z siedzibą w Opolu w partnerstwie „REMED” RENATA BIENIAS z siedzibą w Oleśnie.

Celem szczegółowym jest zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie.

Dofinansowanie projektu z UE: 462 562,72 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *