RPOP.08.01.00-16-0005/17-00

„Kompleksowe usługi opiekuńcze dedykowane osobom niesamodzielnym , w tym osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkującym teren powiatu oleskiego”.  Nr   RPOP.08.01.00-16-0005/17-00 .               […]