„Szansa na zdrowsze życie”.

Fundacja PROMENADA z siedzibą w Opolu 45-752 ul. Dworska 2b/8 w partnerstwie z REMED Renata Bienias z siedzibą w Oleśnie 46-300 ul. Małe Przedmieście 14 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Szansa na zdrowsze życie”, numer projektu: RPOP.08.01.00-16-0017/21

Celem projektu jest rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie świadczenia usług medycznych w środowisku domowym pacjentów.

Projekt jest realizowany w okresie od 04.05.2021 do 30.04.2022 roku.

Dofinansowanie proejktu z UE: 453 694,50 PLN.