„Szansa na zdrowsze życie”.

REMED Renata Bienias z siedzibą w Oleśnie 46-300 ul. Małe Przedmieście 14 w partnerstwie podmiotem ekonomii społecznej (PES) Stowarzyszeniem „Siedlisko ” ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Nr: RPOP.08.01.00-16-0040/20.

Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie usług opiekuńczych,usługi asystenckie oraz rehabilitacyjne.

Dofinansowanie z UE 344640,57 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.